Impressie van sessie 01

 

Duurzaam en verantwoord innoveren door cocreatie met burgers

Door Giovanni Stijnen (voorzitter), Frank Kupper, Arnold Vermeeren en Leendert Verhoef

Giovanni Stijnen start de bijeenkomst door de relevantie van deze sessie duidelijk te maken, want we staan voor grote uitdagingen, transities die we moeten gaan doorvoeren. Denk aan de duurzaamheidsdoelen en de impact van technologie op ons dagelijks leven.

Stijnen vindt dat je burgers daar een rol in moet geven. De verdrietige kant, volgens hem, is dat er veel fake news rondgaat. Je leest op Twitter dat wetenschap ook maar een mening is. Op websites schrijven mensen dat zij liever zélf hun mening bepalen, dan te moeten luisteren naar de wetenschap. Over deze hele complexe onderwerpen houden de politiek en media zich vooral bezig met framing en one-liners. Hierdoor wordt ook in deze gebieden niet goed ingegaan op de onderwerpen.Er is gelukkig ook goed nieuws, zoals de talloze initiatieven als living labs, urban labs en wat wetenschapsmusea nu al doen.

Naar aanleiding van vier pitches, gaat het publiek in groepjes uiteen om te discussiëren over verschillende vragen. De vier pitches stippen een onderdeel aan van het goede nieuws, maar bevatten nog vragen en uitdagingen, die aan het eind van elke pitch wordt neergezet.

Toon de onzekerheid
Frank Kupper start met de eerste pitch waarbij hij stimuleert om de wetenschap in context te zetten. Het is volgens hem belangrijk dat we de onzekerheid en complexiteit van wetenschap zichtbaar maken. Opkomende technologie is namelijk vaak ambigue, onzeker en complex. Het is open voor interpretatie, de impact op de toekomst is onbekend en het zit in een ingewikkeld krachtenspel. De ontwikkelingen in de technologie zijn niet voor een goed doel, want technologie is niet neutraal.
Het is dus, volgens Kupper, beter om de black box te openen en er achter te komen welke motieven, waarden en denkbeelden schuil gaan achter de technologie. Hij wil daarbij discussiëren over de wensen uit het publiek. Wat zij zouden willen laten zien, wat het voorbeeld over de slimme stad ambigue, onzeker en complex maakt.

Trek de aandacht
In de pitch van Arnold Vermeeren neemt hij het publiek mee in het middel experience design, een tool die je kan helpen om met mensen in gesprek te gaan. Zij gaan namelijk pas in gesprek als zij het relevant vinden. En ze vinden het relevant genoeg als ze het interessant, laagdrempelig en leuk vinden. Voordat je mensen zo ver krijgt om bij je te komen, heb je een prikkelactiviteit nodig. Deze activiteit moet ervoor zorgen dat het de aandacht trekt, interesse opwekt en je ermee bezig wilt gaan. Hij wil hierbij met het publiek verder nadenken over een prikkelactiviteit rondom het onderwerp van de smart city.

Wees intermediair
Giovanni Stijnen benadrukt in zijn pitch nogmaals het belang van wetenschapsmusea in deze onderwerpen. Ze moeten een intermediaire rol aannemen, maar wat is er nodig om deze rol verder te verstevigen? Ze hebben al een goede uitgangspositie met vertrouwen van de bezoekers, de laagdrempeligheid en toegankelijkheid. Wat is er nog meer nodig?

Living LAB
Tot slot vertelt Leendert Verhoef over het Living LAB, een manier om samen met de stad, zoals burgers, wetenschappers en beleidsmakers, oplossingen voor de stad te creëren. Een Living LAB is een plek met een hoge mate aan cocreatie en in de publieke ruimte. Naast dat ze hier producten en projecten ontwikkelen, zijn ze ook veel bezig met het opbouwen van een vertrouwde groep. Het doel is in eerste instantie ook niet het project, maar juist de opschaling. Er is daardoor een grote weg af te leggen voordat je concrete oplossingen uit het Living LAB krijgt. Dus hoe overleef je zo’n Living LAB?

Discussie
De deelnemers gaan vervolgens uiteen in zeven groepjes. Aan de statafel discussiëren ze verder met de onderwerpen die bij de pitches werden opgeworpen. Studenten van de Vrije Universiteit en medewerkers van NEMO leiden deze gesprekken en zorgen voor een uitwerking van deze gesprekken.

Impressie 01 - Impressie 02 - Impressie 03 - Impressie 04 -  Impressie 05 -  Impressie 06 -  Impressie 07 - Impressie 08 - Impressie 09

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren