Impressie van sessie 06

 

Natuur om de Hoek - binnen en buiten school verbinden

Door Yuri Matteman (voorzitter), Leonie Bakker, Nanda van Beest en Hermanneke Ensing

Natuur om de Hoek is geboren uit het idee dat er altijd nog meer te leren valt. Als een kind interesse heeft in voetbal, kan het zijn hele leven ‘op voetbal zitten’, maar als een ander kind natuur heel interessant vindt, kan het niet ‘op natuur’. Is daar iets aan te doen?

Natuureducatie is een groot goed. In een wereld waar de natuur onder druk staat, is het van belang dat kinderen hier meer over leren. Daarnaast ziet Natuur om de Hoek het aanmoedigen van nieuwsgierigheid en een onderzoekende houding als heel belangrijk. Natuureducatie wordt nu vooral in de lessen aangeboden, maar uiteindelijk brengen mensen maar 16% van hun wakkere leven door op school. Veel wetenschappers zijn juist buiten school om in aanraking gekomen met hun vakgebied. Dus is het niet beter om educatie aan te bieden die ook buiten school om werkt?

Kinderen kunnen ‘op’ alles zitten. Op voetbal, op tennis, op toneel, maar nog niet ‘op’ natuur. Daar brengt Natuur om de Hoek verandering in. Het doel van Natuur om de Hoek is een leerecosysteem aan te leggen bestaande uit regionale samenwerkingsverbanden binnen en buiten school. Kinderen kunnen hun eigen leerpaden samenstellen uit de verschillende partijen. Zo houdt het leren nooit op.

Aan het woord zijn drie partijen die meer kunnen vertellen over natuureducatie. Ze pitchen kort waar hun verhaal over gaat en daarna kunnen de bezoekers zich verdelen over de drie sprekers.

Leonie Bakker, projectcoördinator Natuur om de Hoek
Eén van de belangrijkste succesfactoren aan het project is de samenwerkingen tussen de verschillende partijen. Bij cocreatie is het van belang te focussen op de overeenkomsten: wat verwachten de partijen van elkaar? Waar licht de weerstand? Door de verbinding centraal te stellen is samenwerken en cocreëren gemakkelijker. Door partijen naar elkaar op laten stellen als collega’s met eenzelfde doel, bereik je veel meer.

Nanda van Beest, senioradviseur duurzaamheidseducatie
De gemeente en het onderwijs staan voor een enorm grote opgave. De samenleving vraagt om meer duurzaamheid, een oplossing voor energie en wil terug naar de natuur. Vanuit de gemeente is regie nodig over degenen die samenwerken. Wat is er precies nodig? En hoe werkt de relatie tussen partners en de stad?

Harmanneke Ensing, directeur Basisschool De Springplank
Voor alle kinderen zijn musea en initiatieven als Natuur om de Hoek belangrijk, maar vooral voor díe leerlingen die er anders niet mee in aanraking komen. Door een combinatie van een programma binnen en buiten de school aan te bieden, komen juist ook die kinderen in aanraking met deze opties. Daarom biedt Ensing talentonderwijs aan, met een focus op wat de kinderen zelf interesseert. Dat kunnen scholen niet alleen: ze hebben partners nodig. Ook hier is samenwerking van groot belang. Het risico is wel dat als een initiatief als Natuur om de Hoek stopt, want het bouwt ook door op subsidie, er een gat valt in de educatie. Daarom zijn veel scholen huiverig voor dit soort samenwerkingen. Het is dan ook belangrijk duidelijk te zijn in wat je elkaar kunt bieden.

Plenaire discussie
In het plenaire gedeelte wordt besproken hoe je als initiatief een school binnenkomt: vaak zitten leerkrachten niet te springen om weer een nieuwe vorm van educatie. Dat hangt volgens Hermanneke Ensing sterk samen met de stabiliteit van een organisatie: wanneer de organisatie stevig lijkt en ook echt iets te bieden heeft, dan gaat een school met je in zee.

Hoewel het samenwerken tussen partijen een voor de hand liggend idee lijkt, gaat het nog niet op alle plaatsen goed. Volgens Marianne Benning van VSC, die onderzoek deed naar de samenwerkingen, is er een grote behoefte aan samenwerking. De samenwerkingen zijn er ook, maar enkel tussen twee partijen en niet als een lokaal netwerk. Ze raadt aan om te denken vanuit een droom: als je wil dat alle kinderen ‘op natuur kunnen’, dan is dát het netwerk dat je aan gaat leggen.

Op teveel plaatsen zijn partijen nog niet op de hoogte van elkaars organisaties. Dat kan beter. Door juist de organisaties samen te laten werken kan er een leerecosysteem ontstaan waarbij kinderen nooit hoeven te stoppen met leren.

 

Download de presentatie Natuur om de Hoek - binnen en buiten school verbinden

 

Impressie 01 - Impressie 02 - Impressie 03 - Impressie 04 -  Impressie 05 -  Impressie 06 -  Impressie 07 - Impressie 08 - Impressie 09

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren